Условия за взимане на слинг под наем

Когато наемате слинг при нас, ще Ви помолим да прочетете написаните по-долу правила и условия за използване на Библиотеката и слинговете.

 1. Заемна форма за слинг под наем

А. Необходимо е наемателят да попълни заемната форма за всеки слинг, който наемате, като попълните всички полета.

Б. Личните данни на наемателя ще бъдат съхранявани коректно, няма да бъдат предоставяни на трети лица без знанието и съгласието на наемателя. Личните данни ще се използват единствено за контакт с наемателя при необходимост.

 1. Цена и срок на наема

А. Слинговете могат да бъдат наемани в зависимост от това дали са на разположение, дали са в добро състояние и дали са подходящи за клиента.

Б. Стандартният период за наем е 2 седмици (14 календарни дни). Наемът на всеки слинг варира според вида и марката и е в рамките на 5-25 лв за слинг. Минималният наем за слинг е в размер на 5 лв.

В. Удължаване на срока на наема извън стандартния може да се осъществи, само ако слингът не е предварително запазен. В наемната форма се отбелязват датата на връщане на наетия слинг и размерът на наема за него.

 1. Начини на плащане

Наемът се изплаща при получаване чрез наложен платеж при получаване или по банков път, когато имаме непредвидено удължаване на срока на заемане или сте получили носилката от трето лице. Не е възможно плащане кеш при лично взимане на носилката. В случауте, когато желаете да дойдете лично да вземете избраната от Вас носилка от адреса на Слинготека, плащането се извършва по банков път.

 • Наемане на слингове извън територията на гр. София
 • А. Наемането се осъществява чрез предварителна заявка и попълване на заемната форма. Изпращането се осъществява чрез Еконт, с наложен платеж като транспортните разходи и в двете посоки са за сметка на наемателя

  Б. Наемът е с фиксиран срок от 1,2 или повече седмици, в зависимост от желанието на клиента

  В. Транспортните разходи са изцяло за сметка на наемателя. В случаите, когато се наложи един наемател да изпрати носилката на следващия наемател, транспортните разходи се поемат от наемателя, който получава слинга. Слинготека като собственик на носилките и наемодател НЕ заплаща транспортните услуги.

  1. Връщане на слинга след срока отбелязан в заемната форма

  А. Ако върнете слинга по-късно от договорения срок ще ви бъде начислена глоба в размер на 5 лв на ден.

  Б. Има възможност да удължите срока на наема, ако слингът не е вече резервиран. За целта е необходимо да се свържете с нас преди изтичането на договорения предварително срок.

  В. Ако в срок от 30 дни след края на срока за наем не се свържете с нас, се приема, че слингът е загубен и следва да заплатите пазарната му цена.

  Г. Ако заради почивни празнични дни нямате възможност да върнете слинга в указания предварително срок, ние ще удължим безплатно срока за наемане до първия възможен работен ден, като предварително обсъдим дали не са възможни и други варианти за връщане на наетия слинг.

  1. Връщане на нает слинг
  А. Връщане на слинг е чрез куриер и се извършва изцяло на разноски на наемателя и на негов личен риск. За дата на връщане се приема датата на пощенското клеймо.

   Б. Връщането може да се осъществи и лично на адреса на Слинготека. За целта е необходимо да се свържете с нас, за да уговорим подходящ час за връщане на слинга.

  1. Състояние на слинга

  А. Всички слингове се проверяват дали са в добро състояние преди да бъдат дадени под наем. Наемателят има право да провери състоянието на слинга преди да го наеме.

  Б. В случаите, когато слингът има някакви нередности в състоянието му, моля свържете се с нас незабавно. В този случай Слинготека връща на наемателя таксата за наем в пълен размер. Транспортните разходи са за сметка на наемателя.

  В. Проверката дали слингът е в изрядно състояние преди всяка употреба и преди връщането му при изтичане срока на наема е отговорност на наемателя.

  1. Безопасна употреба на слинга

  А. ВСИЧКИ СЛИНГОВЕ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯМЕ ЗА НАЕМАНЕ, СА БЕЗОПАСНИ ЗА ВАС И ДЕТЕТО ВИ ПРИ ПРАВИЛНА УПОТРЕБА. НЕПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА НА СЛИНГОВЕТЕ БИ МОГЛА ДА НАРАНИ ВАС ИЛИ ВАШЕТО ДЕТЕ. ОТГОВОРНОСТ НА НАЕМАТЕЛЯ Е ДА СЕ ПОГРИЖИ СЛИНГА ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН ПРАВИЛНО И ДАЛИ ДЕТЕТО ВИ Е В БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ВСЯКА УПОТРЕБА НА СЛИНГА. Слинготека – библиотека за ергономични носилки не носи отговорност за инциденти, наранявания или смърт, случили се по време на употребата на нает от нас слинг.

  Б. Слингът трябва да бъде използван в съответствие с препоръките на производителя и препоръките, описани в инструкциите за правилна и безопасна употреба на слинга.

  В. Препоръчваме, след като се запознаете с инструкциите за правилна и безопасна употреба на слинга, първо да опитате да го използвате с кукла/плюшена играчка/възглавница, за да тествате безопасно различните позиции и възможности за връзване/закопчаване/затягане на слинга. Както и да се свърбете с нас като ни изпратите снимки, за да видим дали правилно ползвате носилката.

  Г. Винаги проверявайте дали сте сложили детето си правилно и безопасно в слинга. Регулярно проверявайте възлите/закопчалките за да сте сигурни, че не са се разхлабили.

  Д. Ако изпитвате болка по време на употребата на слинга, моля, опитайте да смените позицията или свалете слинга.

  Е. Ако не сте сигурни, че сте разбрали коректно информацията, предоставена в инструкциите за употреба, имате някакви неясноти или съмнения относно правилната и безопасна употреба на слинга, моля свържете се с нас за повече информация.

  1. Правилна грижа за наетия слинг

  А. При никакви обстоятелства не е позволено да се пуши по време на употребата на наетия слинг. Моля да ни информирате, ако сте пушач или в дома ви се пуши, за да можем да се погрижим правилно за слинга след като бъде върнат. Рисковете за детето свързани с пушенето до известна степен са свързани и с неговия близък контакт с дрехи и други материи, които биха могли да поемат вредни димни частици.

  Б. Не можем да гарантираме, че слингът, който наемате, е напълно почистен от петна. Слинговете биват внимателно почиствани и изпирани редовно, доколкото това е възможно, съобразено с честотата на наемане на конкретния слинг. Ако предпочитате да получите почистен и изпран непосредствено преди наемането слинг, моля информирайте ни предварително. Моля, връщайте наетия слинг в чисто състояние.

  В. Не можем да гарантираме, че наетият от Вас слинг няма полепнали косми от домашни животни. Моля, пазете слинга от контакт с домашни животни и го почистете и изперете преди да го върнете, ако слингът е имал контакт с домашни животни. Ако имате алергия към домашни животни, моля информирайте ни предварително, че желаете слингът, който ще наемете, да е внимателно почистен и изпран непосрествено преди наемането.

  Г. Петна от храна и напитки са очаквани, тъй като в слинга се носи дете. Моля пазете слинга от петна, които могат да са трудни за почистване (петна от боя, мазнина, химикал и т.н.) или от предмети, които биха могли да го наранят (ножици, велкро, ключове, огън и т.н.).

  1. Всички слингове и аксесоари по всяко време са собственост на Христина Лисник и на „Слинготека“ – библиотека за ергономични носилки. Отдаването под наем на всеки от тях се случва по преценка на Слинготека и спрямо това дали са налични към момента.

  За повече информация, можете да се обадите по телефона или да зададете въпросите си по имейл.